Сход граждан: Глава Усть-Абаканского района услышала проблемы капчалинцев

0
30

Агбан пилтiрi аймаандагы Хапчал аалдагы чуртагчылардан пiчiк кiрген соонда, оларнан тогазарга онетiн кил парган аймахтын пазы. Мындагы чонны …

source