Предпаводковые учения прошли в селе Маткечик

0
33

Часхы пасталарынан, Хакасияда суглар тазарына тимненiс парча. Аны хоостыра муниципалитеттернен хада угредiг тогыстары апарылчалар.

source