Инспекция по делам несовершеннолетних усиливает профилактическую работу

0
20

Ирткен чылда Таштып аймаандагы саарбахтар 7-че сайбаг ит салганнар. Андаг киректернi хыйыстырар погiннен, орындагы полиция тогынчыларына …

source