Хакасский техникум сервиса и технологий готовится к чемпионату молодых профессионалов

0
61

Агбандагы чурт хонии техникумынын чииттерi пуунгi кунде улуг ман чохталар. Олар «Чиит профессионаллар» тилекей чемпионадына тимнен …

source