Ученики Есинской школы стали чемпионами первенства Хакасии по тяжелой атлетике

0
9

Асхыс аймаандагы Ис аалдагы аар атлетиканан айгасчатхан хызычахтар республикадагы марыгда пастагы орынга турысханнар. Олар 15 часха …

source