Проблемы жителей станции Камышта

0
16

Асхыс аймаандагы Камышта станциянын чуртагчылары пуул часхыда, хар хайылып, таглардан илееде суг ин килерiнен чочынча. Итсе, пылтыр суг …

source