На озерах Хакасии растет количество отдыхающих

0
28

Республика коллерге пай чир, ин коп кол Шира аймаанда орных парган. Сагам анда тынанарга ыраххы-чагынгы чирлерден чон килче. Пии аймаандагы …

source