Жителей Хакасии призывают к бдительности в особый противопожарный период

0
20

Чылыг куннер турарынан, республикада орттер саны хозыл парыбысты. Ирткен тынаг куннерiнде Асхыс аймаанда ла пис орында чазы койчеткенi …

source